Wood Industry Scientific Association

Wood Industry Scientific Association

A Faipari Tudományos Egyesület,

ismertebb nevén a FATE az 1950-es évben történt megalakulása óta tagságának, választott tisztségviselőinek munkájával a gazdasági, politikai változások mellett különböző módon tudta megvalósítani az alapvető célt, a szakma műszaki színvonalának emelését, a műszaki értelmiség továbbképzését, a faipar különböző területein dolgozó szakemberek összefogását.

Egyesületünk alaposabb megismeréséhez kérjük nézzen körül honlapunkon, ahol reményeink szerint számos hasznos információt és értékes tudásanyagot talál a faipar teljes vertikumával kapcsolatosan.

Ipartörténeti Konferencia

Hardwood Conference 2022


Történetünk

Az 1950. évi megalakulása után a Faipari Tudományos Egyesület, mint az akkori társadalmi felépítmény része az államosított faipar fejlesztését volt hivatva szolgálni. Az ipar irányításában gyakoriak voltak a változások: először az államosítások, az összevonások, majd a fejlesztések korszaka következett. Volt időszak, amikor a széttagolt faipar hét minisztérium felügyelete alá tartozott.

Ekkortól kezdve a faipari dolgozók számára Egyesületünk volt az egyedüli összekötő kapocs, a színvonalas szakmai fórum. Választott vezetői állami és szakszervezeti tisztségviselők, majd a vállalati, szövetkezeti vezetők lettek, akik társadalmi munkában látták el feladataikat. Jelentős támogatást kapott a FATE a jogi tagoktól; vállalatoktól, intézményektől is.

Napjainkban többek között a faipar résztvevőinek egységes fellépésén, összekovácsolásán dolgozunk, a tudomány szempontjából lényeges elemként a nemzetközi Lombosfa Konferencia szervezésében veszünk részt, szakmai tanulmányutakat szervezünk tagjaink számára mintaértékű módon működő cégekhez. A faipari oktatásban, kutatásban, publikációkban és minőségi munkákban élen járókat követjük és díjazzuk pozitív, példaértékű, követendő törekvéseiket.

Számos cikk jelent meg a FATE történetéről (pl. a FATÁJ és a Faipar szaklapokban), illetve egy könyv fél évszázados fennállásunk alkalmából:

Lele D 2000
Lele D. 2000: Faipari Tudományos Egyesület 1950-2000. Faipari Tudományos Egyesület, Budapest, 87 p.

Faipari Tudományos Egyesület

Email

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.